Enneagram

Het enneagram is een middel om inzicht te krijgen in het persoonlijkheids type; er zijn 9 verschillende types. Het onderzoeksmiddel kan ingezet worden om te komen tot een meer verfijnd zelfinzicht; om persoonlijke groeimogelijkheden te ontdekken en om mogelijke valkuilen eerder te kunnen signaleren.
De 9 persoonlijkheidtypes zijn te onderscheiden in drie centrale types:

Gevoels types
Mentale types
Fysieke types

Gevoels types
Bij de gevoelstypes spelen emotionele indrukken van de interne leefwereld en vanuit de omgeving een belangrijke rol.
Keuzes worden gemaakt op grond van emotionele ervaringen, welke de basis vormen voor het handelen.
Tot de gevoels types behoren de types 2, 3 en 4.

Mentale types
Indrukken vanuit de omgeving worden eerst tot gedachten omgevormd en later tot gevoelens ontwikkeld. Deze mentale ervaringen vormen de basis voor het handelen.
Tot de mentale types behoren de types 5, 6 en 7.

Fysieke types
Indrukken vanuit de omgeving worden direct fysiek ervaren: ‘het voelt goed of het voelt niet goed’.
De setting of situatie waarin de fysieke types zich bevinden bepaalt deze sensatie welke de basis vormt voor het handelen.
Tot de fysieke types behoren de types 8, 9 en 1

Reacties zijn gesloten.