Executive coaching

Doel
Aanscherpen en inzichtelijk houden van leiderschapskwaliteiten.
Hierbij is het uitgangspunt:

Leiderschap = Visie x Inspiratie x Momentum.

Werkwijze
Er wordt gestart met het diepte-interview, hierin wordt de levensloop in
kaart gebracht.
Vervolgens worden motivaties en drijfveren onderzocht door biografische gegevens te koppelen aan het enneagramtype..

Noodzakelijke momenten van bezinning worden ingelast, leiderschaps-
kwaliteiten worden onder de loep genomen en aangescherpt.

Aan de hand van de sterkte/zwakte analyse worden persoonsgebonden eigenschappen gematcht met leiderschapskwaliteiten.
Dit gebeurt door actuele casuïstiek te gebruiken als leidraad voor het ontwikkelingstraject.

Duur
In overleg.

Bestemd voor zowel directie als overige leidinggevenden.

Reacties zijn gesloten.