Biografie

Doel
Het doel is een bewustwordingsproces te creëren van waaruit de ‘rode draad’ uit het verleden zichtbaar wordt.Vanuit deze bewustwording ontstaat inzicht in de patronen van handelen,
denken en doen zoals die in het heden worden vormgegeven.
Met behulp van deze bewustwording/inzichten worden belemmeringen
en/of blokkades opgeheven.
Nieuwe keuzes worden overwogen en gemaakt.

Werkwijze
Het diepte-interview dient als middel om het doel te verwezenlijken.
Uitgangspunt hierbij is een open en gelijkwaardige communicatie.
Door middel van een systematische en methodische aanpak wordt de
levensloop in kaart gebracht.

Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de volgende items:
- waar liggen wensen/idealen
- waar liggen mogelijkheden
- waar zitten belemmeringen
- is er een dilemma

Met het doorlopen van de levensloop worden er voortdurend nieuwe
ontdekkingen gedaan.
Het hoe en waarom van bepaalde keuzes die gemaakt zijn worden duidelijk, patronen in denken worden helder.
Door dit bewustwordingsproces wordt duidelijk waarom er in bepaalde
situaties belemmeringen optreden of blokkades ontstaan.
Deze nieuwe inzichten zullen inspireren tot het maken van weloverwogen keuzes.

Reacties zijn gesloten.